Η βάση δεδομένων μας

Συνοπτικός οδηγός με εικονογραφημένο υλικό ανά τομέα δραστηριότητας για την επανεκκίνηση της επιχείρησής σας.

Γενικός οδηγός διαχείρισης ιματισμού με πιθανό μολυσματικό φορτίο

Πλήρης κατάλογος με τα στοιχεία των προϊόντων μας απαρτιζόμενος με τα αντίστοιχα SDS & TDS.

Ξενοδοχειακή ιματιοθήκη. Οι αρχές λειτουργίας και η καλύτερη διατήρησή του.

Πλύσιμο σκευών. Οι αρχές λειτουργίας και η καλύτερη διατήρησή τους.

Αναλυτικός οδηγός  ανά τομέα δραστηριότητας για την επανεκκίνηση της επιχείρησής σας.

Αναλυτικός οδηγός  ανά τομέα δραστηριότητας για την επανεκκίνηση της επιχείρησής σας.

andreou-professional.com
professional & industrial detergents
36 Theofilou St. 
Ano Liosia - Athens - Greece
+30 2102475724    +302127006868
social media links
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
safe dose plug in
safety data sheets