Με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας,η εταιρία Ανδρέου Νικόλαος  7 ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από το 1999. Με αυτήν την αρχή, συνεχίζουμε να λειτουργούμε μέχρι σήμερα, αναζητώντας συνεργάτες και συνεργασίες με τον ίδιο τρόπο σκέψης.

Thanks for submitting!