Βιομηχανικό Πλύσιμο

Οι Αρχές μας            

Η χημεία έχει νόημα όταν συνεργάζεται με διαδικασίες, όχι μόνο για να διασφαλίσει το αποτέλεσμα αλλά και για να διασφαλίσει την ασφάλεια του χειριστή. Μέσω της εμπειρίας μας και της συνεχούς τριβής, έχουμε αναπτύξει διεξοδικά σύνολα τυποποιημένων διαδικασιών τα οποία συνεργαζόμαστε μαζί σας για να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι παράμετροι είναι κρίσιμες για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Oversight procedure control

Επισκεπτόμαστε και ακολουθούμε τις υπάρχουσες διαδικασίες που ακολουθείτε. Προσδιορίζουμε και ελέγχουμε τυχόν προβλήματα και  την υπάρχουσα μεθοδολογία

DATA

analysis

Προσδιορίζουμε τυχόν προβλήματα και εξετάζουμε  τις επιλογές και τις λύσεις σας.

Testing

Period

Δοκιμάζουμε τα νέα δεδομένα για να ελέγξουμε την απόδοση του έργου, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις για να τη περαιτέρω βελτίωση

Apply 

technologies

Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εγκαθιστά τεχνολογικές μεθόδους, αυτές που είναι ικανές να διασφαλίσουν τα αποτελέσματά μας, εξαλείφοντας τον ανθρώπινο παράγοντα

Staff

Updating

Ενημερώνουμε το προσωπικό για τις νέες μεθόδους και πώς θα εφαρμοστούν, καθώς και για τους κανονισμούς ασφαλείας που πρέπει να γνωρίζουμε.

Processes

Start up

Εκκίνηση των επιλεγμένων διαδικασιών σε κανονική λειτουργία  ροή της  μονάδας.

Quality

Tests

Πραγματοποίηση δοκιμών ποιότητας, έλεγχος του συστήματος μετά την εκκίνηση στην κανονική ροή εργασίας.

Follow up

Τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι, είτε εξ αποστάσεως είτε επί τόπου, για τη διατήρηση της συμμόρφωσης και τη διασφάλιση του προγράμματος.

Είμαστε στην διάθεσή σας...

Fill free to contact

andreou-professional.com
professional & industrial detergents
36 Theofilou St. 
Ano Liosia - Athens - Greece
+30 2102475724    +302127006868
social media links
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
safe dose plug in
safety data sheets